Blijvend van een verslaving herstellen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika

Er is sprake van een verslaving als willen is veranderd in moeten. Iemand die verslaafd is kan verslaafd raken aan een bepaald middel, zoals: alcohol, pijnstillers of medicijnen. Ook kan iemand een verslaving ontwikkelen voor een bepaald soort gewoonte, zoals gamen of seks. Een dagbehandeling of een avondbehandeling kan bij sommige verslavingen voldoende effectief zijn. Soms kampt iemand echter met een verslaving die gepaard gaat met symptomen die voor een van deze ambulante behandelingen te heftig zijn. Heb je het vermoeden dat iemand in je naaste omgeving een verslaving heeft? Of heb jij moeite om met het gebruik van een middel of gewoonte te stoppen? 

In dit blog belichten we hoe je de symptomen van een verslaving kunt herkennen. Daarnaast gaan we in op de vraag: hoe kom je van een verslaving af? Ook komt aan bod hoe een intensieve klinische behandeling in een afkickkliniek in Zuid-Afrika kan helpen om blijvend van een verslaving te herstellen.

Hoe herken je een verslaving?

• De drang om een handeling te verrichten of een middel te gebruiken is sterk aanwezig; 

• Pogingen om te stoppen mislukken;

• Ondanks lichamelijke of psychische problemen gaat iemand door met gebruiken;

• Er treedt tolerantie op en de dosis die van het middel wordt gebruikt, is steeds groter; 

• Er treden onthoudingsverschijnselen op;

• De gebruiker geeft andere zaken op om tijd aan het middel te kunnen besteden; 

• Zelfs wanneer het iemand in gevaar brengt, blijft die persoon het middel gebruiken; 

• Ook wanneer er problemen ontstaan binnen relaties – bijvoorbeeld met de familie of de partner – gaat iemand door met gebruiken; 

• Iemand wordt in het dagelijks leven zo sterk door het middel belemmerd dat belangrijke zaken zoals werk of school eronder lijden. 

Hoe is een klinische behandeling in Zuid-Afrika opgebouwd? 

Het behandelprogramma van een afkickkliniek in Zuid-Afrika is strikt en intensief en duurt zes weken. Deze behandeling wordt volledig afgestemd op iemands persoonlijke situatie en verslaving. Bij het klinische behandelprogramma komen evidence-based behandelstrategieën zoals inzichtgevende psychotherapie en cognitieve gedragstherapie aan bod. Daarnaast maken coaching, mindfulness, groepstherapie en lichaamsgericht werken deel uit van de behandeling. De verslavingszorginstelling bevindt zich op een rustgevende locatie in Kaapstad met een prachtig uitzicht over de groene heuvels. In deze inspirerende en rustgevende omgeving staat een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg klaar om mensen te helpen om in alle privacy van hun verslaving te herstellen. Een klinische behandeling in Zuid-Afrika biedt 24 uur per dag psychologische en emotionele ondersteuning. 

Er vindt een intakegesprek plaats met een psychiater voordat iemand kan starten met het klinische behandelprogramma. Deze medisch specialist stelt de indicatie. De kans bestaat dat er voorafgaand aan de opname in de kliniek in Zuid-Afrika een detox-behandeling nodig is in Nederland. Afhankelijk van hoe de detoxificatie (ontgiften) verloopt, kan iemand meteen naar de afkickkliniek in Kaapstad vertrekken. 

Worden de kosten van een behandeling in Kaapstad vergoed? 

Wil jij van een verslaving herstellen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika? Bij een verslavingszorginstelling die een erkende GGZ-instelling is en een Wtza-vergunning heeft, kunnen de kosten van een afkickkliniek in het buitenland door je zorgverzekering worden vergoed. Na de indicatie voor een klinische behandeling in Kaapstad wordt een machtiging aangevraagd voor toestemming bij de zorgverzekeraar. Vervolgens beoordeelt je zorgverzekeraar of een klinische behandeling voor je verslaving wordt vergoed.

https://www.recoverymhc.nl/verslavingen/verslaving-aan-middelen-of-gedrag/
Share :
Table of Contents

Word Blogger bij Ons en Deel Je Passie met de Wereld!

Gerelateerde berichten

De 8 weken transformatie

Het bereiken van een indrukwekkende fysieke transformatie is een doel dat veel mannen nastreven. Of